Skip to content

Projekty MFW Bałtyk II I MFW Bałtyk III złożyły wnioski w ramach systemu wsparcia dla morskich farm wiatrowych

(UTC)Last modified
wind turbine on the sea

Equinor i Polenergia złożyły wnioski o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci z morskich projektów wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III.

Inwestycje zlokalizowane są na Morzu Bałtyckim, w ramach polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Łączna moc obu farm wiatrowych wyniesie do 1440 MW i po uruchomieniu będą one mogły zasilić ponad dwa miliony polskich gospodarstw domowych. Equinor pełni w tych projektach rolę operatora w fazie ich rozwoju, budowy i eksploatacji. Polenergia odpowiada za uzyskanie wszystkich pozwoleń oraz zarządzanie sprawami krajowymi związanymi z rozwojem projektu.

Partnerzy joint venture złożyli wnioski do Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Ustawa przewiduje, że w pierwszej fazie systemu wsparcie może być przyznane dla projektów o łącznej mocy do 5,9 GW.

„Polska wyznaczyła ambitne cele dla morskiej energetyki wiatrowej w ramach szerokiej transformacji energetycznej. Equinor chce być wiodącym partnerem w tym procesie. Złożone wnioski o przyznanie wsparcia dla MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III są kamieniem milowym dla naszych projektów. Obecnie oczekujemy na decyzję Ministerstwa Klimatu w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną w systemie wsparcia dla morskich farm wiatrowych. To warunkuje dalszy rozwój tych projektów i rodzącego się w Polsce sektora morskiej energetyki wiatrowej”

Michał J. KołodziejczykPrezes Zarządu Equinor Polska
portret

O Equinor

Equinor jest firmą szeroko związaną z sektorem energetycznym, budującą swoją pozycję w sektorze energetyki odnawialnej. Equinor zasila odnawialną energią elektryczną z morskich farm wiatrowych, zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii i Niemczech ponad milion domów w Europie. Firma rozwija klastry morskich farm wiatrowych na Morzu Północnym, przy wschodnim wybrzeżu USA oraz na Morzu Bałtyckim. W Polsce, Equinor zaangażowany jest w trzy projekty morskiej energetyki wiatrowej: MFW Bałtyk I, MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III. Equinor i Polenergia posiadają po 50% udziałów w każdym z trzech projektów.

Fakty i dane liczbowe

  • MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III zlokalizowane będą w południowo-zachodniej części Morza Bałtyckiego, w ramach polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej
  • Odległość od brzegu w linii prostej wynosi od 22 do 37 km
  • Powierzchnia obu farm - zgodnie z pozwoleniami lokalizacyjnymi, wynosi ponad 241 km2
  • Głębokość Morza Bałtyckiego na obszarze obu farm wynosi od 23 do 41 metrów
  • Projekt MFW Bałtyk I o łącznej mocy do 1560 MW jest rozwijany w dalszej kolejności zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Najnowsze wiadomości