Equinor w Polsce

Equinor (dawniej Statoil) to koncern z bardzo bogatą tradycją związana z szeroko pojętą energią. W maju 2018 roku zdecydowaliśmy się na zmianę nazwy na Equinor, podkreślając, że pragniemy przejść transformację od koncernu kojarzonego jedynie z ropą naftową i gazem ziemnym do firmy zajmującej pozycję jednego z największych producentów energii, pozyskiwanej z ropy naftowej, gazu ziemnego, wiatru i słońca.

Equinor to 21 000 zaangażowanych pracowników zajmujących się produkcją energii w ponad 30 krajach na świecie. Jesteśmy największym operatorem instalacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w Norwegii a drugim pod względem wielkości dostawcą gazu w Europie. Pokrywamy ponad 20% europejskiego zapotrzebowania na gaz. Należymy do największych na świecie operatorów morskich farm wiatrowych i zyskujemy coraz większe znaczenie w pozostałych sektorach odnawialnych źródeł energii.

Equinor jest obecny w Polsce od roku 1991. W 2012 część detaliczna koncernu (sieć stacji paliw) została sprzedana firmie Couche-Tard (Circle K). W 2018 roku, dostrzegając potencjał morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku, Equinor zaangażował się w sektor morskiej energetyki wiatrowej w Polsce oferując swoje doświadczenie w realizacji projektów morskich farm wiatrowych.

Ambicją Equinor jest zacieśnienie norwesko-polskiej współpracy poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w celu transformacji polskiej energetyki.


Kształtowanie przyszłości energii z wykorzystaniem wiatru morskiego

Morska energetyka wiatrowa ma coraz większy udział w produkcji energii elektrycznej w Europie. Obecnie łączna moc zainstalowana to około 20 GW, a potencjał wzrostu pozwoli uzyskać z morskich turbin wiatrowych 50 do 70 GW mocy wytwórczych do roku 2030.

Polski sektor Bałtyku posiada znaczący potencjał morskiej energetyki wiatrowej szacowany przez WindEurope na 28 GW.

W marcu 2018 roku podpisaliśmy umowę z firmą Polenergia, nabywając 50% udziałów w dwóch projektach rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, tj. MFW Bałtyk III i MFW Bałtyk II. Projekty te łącznie mają planowaną zdolność wytwórczą na poziomie 1440 MW. Mogą one zasilić ponad dwa miliony polskich gospodarstw domowych.

W grudniu 2019 roku Equinor nabył 50% udziałów w projekcie Bałtyk I. Decyzja lokalizacyjna tego projektu umożliwia rozwój farmy wiatrowej o mocy do 1560 MW.

Equinor pełni rolę menedżera w fazie rozwoju, a także potencjalnej fazy budowy i eksploatacji wszystkich trzech projektów.

Obszary planowanych farm wiatrowych znajdują się na Bałtyku w odległości odpowiednio około 27, 40 i 80 kilometrów od portu w Łebie, na wodach o głębokości 20–40 metrów.

Partner Equinor, Polenergia to polska prywatna spółka posiadająca dogłębną wiedzę o polskim rynku energii elektrycznej i rosnącym doświadczeniu w zakresie energii odnawialnej.

Nasza działalność w zakresie morskiej energii wiatrowej w Polsce

Poland map

Equinor sygnatariuszem umowy sektorowej na rzecz rozwoju MEW w Polsce
15.09.2021

Equinor sfinalizował zakup działki w Łebie, gdzie zbuduje port serwisowy dla morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Equinor kupił spółkę Wento wraz z portfelem projektów fotowoltaicznych w Polsce o mocy 1,6 gigawata

Projekty MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III z przyznanym prawem do wsparcia inwestycji

Equinor i Polenergia złożyły wnioski o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci z morskich projektów wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III.
05.03.2021

Equinor dołącza do listu intencyjnego dot. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce
01.07.2020

Equinor skorzystał ze swojego prawa opcji do nabycia 50% udziałów w projekcie Bałtyk I
10.12.2019

Statoil wchodzi na rynek morskiej energetyki wiatrowej w Polsce
01.05.2018