Skip to content

Kontrakt na infrastrukturę systemów elektrycznych dla MFW Bałtyk II i III przyznany

(UTC)Last modified
Dudgeon Wind Farm

Firmy Equinor i Polenergia wybrały Hitachi Energy jako dostawcę infrastruktury systemów elektrycznych dla projektów morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III.

Inwestycje MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III to dwie z największych i najbardziej zaawansowanych morskich farm wiatrowych powstających w Polsce. Będą zlokalizowane ok. 27 i 40 kilometrów od portu w Łebie, a po uruchomieniu ich łączna moc wyniesie 1440 MW, co pozwoli pokryć zapotrzebowanie na energię ponad 2 mln gospodarstw domowych. W ramach przyznanego kontraktu, firma Hitachi Energy będzie odpowiedzialna za projekt instalacji elektrycznej dla obu farm, od turbin wiatrowych do punktu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w stacji Słupsk-Wierzbięcino. Projekty oczekują na ostateczną decyzję inwestycyjną, zaplanowaną na 2024 rok.

Kontrakt obejmuje analizy systemowe oraz uwzględnia integrację wszystkich urządzeń od współpracujących wykonawców. Pozwoli to na zaprojektowanie kompletnych farm wiatrowych z bezpiecznym, optymalnym kosztowo i stabilnym systemem przesyłowym, zgodnym z wymaganiami instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej. Ponadto Hitachi Energy jest również odpowiedzialne za dostawę kompletnego systemu sterowania, sieci telekomunikacyjnej, wszystkich urządzeń wysokiego napięcia w morskiej i lądowej stacji elektroenergetycznej, a także za dostawę pod klucz stacji lądowej. Kontrakt obejmuje również prace montażowe i przyłączeniowe w Słupsku.

„To kolejny kamień milowy dla naszych morskich projektów wiatrowych, które będą dostarczać energię z odnawialnych źródeł do polskiej sieci energetycznej. Bardzo cieszymy się na współpracę z Hitachi Energy oraz z ich lokalnymi podwykonawcami w celu wprowadzenia tego konkurencyjnego źródła energii odnawialnej do Polski" – mówi Michał Kołodziejczyk, country manager Equinor w Polsce.

„Kilka tygodni temu jako Equinor podpisaliśmy z Hitachi umowę o strategicznej współpracy w związku z przyszłymi projektami. Kontrakt na dostawę infrastruktury systemów elektrycznych dla projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III jest pierwszym od tamtego czasu i bardzo cieszymy się, że możemy przystąpić do realizacji naszego wspólnego przedsięwzięcia. Razem z Hitachi chcemy rozwijać lokalny łańcuch dostaw dla morskich farm wiatrowych w Polsce” – mówi Mette H. Ottøy, dyrektor ds. zakupów w Equinor.

Hitachi Energy funkcjonuje na polskim rynku od 97 lat i zatrudnia w Polsce ok. 2,5 tys. pracowników. Posiada biura oraz centra technologiczne, badawcze i inżynieryjne w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Lublinie, Katowicach, Poznaniu i Gdańsku, a także fabryki w Łodzi i Przasnyszu. Podpisane kontrakty szacują, że od 25 proc. do 35 proc. całkowitej ich wartości – w tym zamówienia sprzętu od dostawców zewnętrznych, powinno zostać zainwestowane lokalnie.

„Zamawiamy „serce” systemu przesyłu i transformacji energii z morskich farm wiatrowych. To jedne z najważniejszych kontraktów naszych bałtyckich projektów. Podejmujemy współpracę z wiodącą firmą energetyczną na świecie, której technologia HVAC jest kluczowa dla efektywnej transmisji energii z morza na ląd. Budujemy wokół projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III silny światowy zespół, który zwiększy ich konkurencyjność i będzie wspierał zrównoważoną energetyczną przyszłość nas wszystkich. Liczymy też na wspólne inicjatywy, które pozwolą osiągnąć nasze ambitne cele w zakresie local content” – stwierdza dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Grupy Polenergia.

Mapa
Equinor

Łączna moc obu projektów (1440 MW) stanowi znaczną część pierwszej fazy programu rozwoju polskiej branży morskiej energetyki wiatrowej o łącznej mocy 5900 MW. MFW Bałtyk II i III zostały wyróżnione przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) w maju 2021 roku kontraktami na różnicę (KTR). Ostateczna decyzja inwestycyjna dla obu projektów uzależniona jest od uzyskania niezbędnych pozwoleń i planowana jest na 2024 r., a pierwsza moc ma być dostarczona do sieci w 2027 r.

fot. Equinor