Skip to content

Equinor wybrał biuro architektoniczne dla bazy serwisowej w Łebie

(UTC)Last modified
O&M Base Łeba
Biuro architektoniczne B-CA zaprojektuje bazę serwisową w Łebie dla Equinor

Gdańskie biuro architektoniczne B-CA zaprojektuje bazę serwisową dla morskich farm wiatrowych, którą Equinor wybuduje w Łebie. Zwycięski koncept architektoniczny zakłada stworzenie budynku neutralnego dla klimatu i w maksymalny sposób wykorzystującego potencjał odnawialnych źródeł energii i surowców dostępnych lokalnie.

Architektura budynków wpisze się w miejscowy krajobraz, gdyż inwestor w znacznej części wykorzysta dotychczasową konstrukcję charakterystycznej zabudowy portowej.

Na zrewitalizowanym terenie portowym powstanie nowoczesna i przyjazna dla środowiska i ludzi przestrzeń biurowa, centrum zdalnego sterowania i kontroli morskich farm, magazyn części zamiennych oraz nabrzeże do cumowania jednostek. Budowa bazy rozpocznie się na przełomie 2023 i 2024 roku, a oddanie obiektu do użytku planowane jest na koniec roku 2025. 

- Inwestycja w Łebie jest kluczowa dla funkcjonowania przyszłych elektrowni morskich, jakie Equinor realizuje w Polsce. Baza przez kilkadziesiąt lat będzie centrum obsługi i serwisowania farm wiatrowych na Bałtyku, które dostarczą odnawialną energię do milionów odbiorców w Polsce. Jednocześnie przedsięwzięcie to stworzy szanse na rozwój miasta i regionu oraz istotnie zwiększy możliwość znalezienia atrakcyjnego, stabilnego miejsca zatrudnienia na lokalnym rynku pracy - tłumaczy Michał Kołodziejczyk, prezes zarządu Equinor w Polsce. 

Zatrudnienie w bazie serwisowej znajdzie około 100 specjalistów, niezbędnych do technicznego utrzymania infrastruktury i urządzeń na morzu, a także wspierania ich obsługi z lądu. Efekt skali dla lokalnej i regionalnej gospodarki może być zwielokrotniony, bo Equinor stawia na rozwijanie kapitału społeczno-ekonomicznego w miejscach, gdzie działa. 

- Przykładamy szczególną wagę do współpracy z partnerami lokalnymi, którzy nie tylko znają miejscowe uwarunkowania, ale także podzielają nasze podejście do tworzenia projektów wysokiej jakości, przyjaznych dla środowiska i opartych o najlepsze technologie. Koncepcja przedstawiona przez biuro B-CA świetnie odpowiada naszym potrzebom. Bardzo cieszymy się, że razem będziemy mogli przygotować projekt, który na stałe wpisze się w krajobraz portu w Łebie i będzie miejscem pracy dla dużej grupy ekspertów w regionie – dodaje prezes zarządu Equinor w Polsce. 

- Od wielu lat pracownia skupia się na realizacji projektów w północnej Polsce, dzięki temu nawiązaliśmy współpracę z wieloma lokalnymi wykonawcami i projektantami. W efekcie firmy z Pomorza będą mogły uczestniczyć w budowaniu łańcucha wartości wokół nowej gałęzi gospodarki w Polsce, jaką jest morska energetyka wiatrowa – mówi Małgorzata Bedra, współwlaścicielka biura architektonicznego B-CA oraz współautorka zwycięskiej koncepcji.

Equinor uznał koncepcję gdańskiego biura architektonicznego B-CA za najlepszą spośród siedmiu propozycji zgłoszonych w ramach postępowania na realizację projektu architektonicznego dla bazy serwisowej. Do udziału w postępowaniu zaproszono polskie pracownie posiadające doświadczenie i kompetencje w zakresie realizacji projektów w duchu budownictwa zrównoważonego. 

Przypomnijmy, że Equinor już w maju 2021 roku wskazał Łebę na lokalizację przyszłego portu dla realizowanych z Polenergią farm wiatrowych na Bałtyku. W kolejnym kroku, inwestor wraz ze zwycięskim biurem architektonicznym opracują szczegółowy projekt.

Recykling dotychczasowej zabudowy i lokalne materiały 

Centrum operacyjno-serwisowe dla obsługi morskich farm Equinor zostanie zaprojektowane jako efektywne energetyczie. Budynki zasilone będą energią odnawialną z własnych źródeł m.in. pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych, a także zostaną wyposażone w systemy rekuperacji oraz zbierania i wykorzystania wody deszczowej. 

O&M Base

Bazę, która powstaje na 1,5-hektarowej działce, będzie można sukcesywnie rozbudowywać, adaptując ją do potrzeb prowadzonych operacji w całym ok. 30-letnim okresie eksploatacji morskich farm wiatrowych. Dzięki 140-metrowej linii brzegowej portu, będzie on w stanie przyjąć jednocześnie do 4 statków obsługi farm wiatrowych. 

- Wraz z inwestorem planujemy maksymalnie wykorzystać istniejącą zabudowę portową na działce przeznaczonej pod bazę. Pozostawienie elementów budynku o konstrukcji prefabrykowanej pozwoli na zminimalizowanie odpadów rozbiórkowych i zmniejszenie zużycia nowych materiałów, a dodatkowo na lepsze wpisanie nowej bazy w lokalny krajobraz. Cieszę się, że nasze propozycje, w tak wielu elementach obejmujące troskę o środowisko naturalne i najbliższe otoczenie, wpisały się w wymagania przedstawiane przez Equinor - dodaje Małgorzata Bedra. 

Przy projektowaniu bazy, architekci i inwestor kierują się ideą optymalizacji zabudowy, tak by spełniła wszystkie parametry funkcjonalne niezbędne dla aktualnie zakładanej roli i liczby obsługiwanych morskich farm wiatrowych, a jednocześnie pozwalała na modułową rozbudowę w razie pojawiających się nowych potrzeb. Bryły budynków o niskiej zabudowie, obejmujące magazyn oraz część biurową (obie liczące ok. 1000m2 z możliwością rozbudowy), wkomponują się w otaczający krajobraz. W ideę budownictwa zrównoważonego wpisuje się również charakter surowców, jakie posłużą do budowy nowego obiektu. W projekcie założono wykorzystanie regionalnie występującego drewna - sosnowego lub świerkowego - i współpracę z lokalnymi dostawcami oraz wykonawcami konstrukcji drewnianych. Jak najwięcej spośród nowych materiałów wykorzystanych w budowie ma spełniać parametry pozwalające na ich ponowne użycie w przyszłości. 

Architektura przyjazna pracownikom 

Obiekt projektowany jako neutralny dla środowiska będzie także wyposażony w rozwiązania przyjazne dla jego użytkowników. W bazie stałe zatrudnienie znajdzie około stu wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Equinor stawia sobie za cel, by jak największa liczba zatrudnionych pochodziła z lokalnego rynku pracy. 

Inwestor i projektanci przewidują liczne elementy pozwalające na zdrową i przyjemną pracę. Przyjazne środowisko pracy powstanie m. in. dzięki maksymalnemu wykorzystaniu światła dziennego poprzez zastosowanie dużych powierzchni przeszklonych, zaplanowaniu przestrzeni rekreacyjnej i dużym udziale zieleni. Projekt wnętrz oparty będzie na naturalnych materiałach, a na komfort użytkowania wpłynie także wspomniana rekuperacja, która poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach. 

Lądowe serce morskich farm wiatrowych - rozwój Łeby i regionu 

Baza operacyjno-serwisowa w Łebie tworzona przez Equinor będzie centrum logistycznym dla projektów realizowanych przez firmę wraz z Polenergią - MFW Bałtyk II, MFW Bałtyk III, których łączna moc wyniesie do 1440 MW. Odpowiada to energii pozwalającej na zaspokojenie potrzeb nawet 2 milionów polskich gospodarstw domowych. W przyszłości, baza może posłużyć także do obsługi kolejnych projektów zlokalizowanych na polskich wodach Bałtyku. Dzięki planowanym inwestycjom, Łeba ma szansę stać się jednym z centrów operacyjnych dla nowopowstającego sektora morskiej energetyki wiatrowej. Utworzone nowe miejsca pracy i potrzeby w zakresie współpracy z lokalnym łańcuchem dostaw otworzą nowy rozdział w tradycji morskiej Łeby oraz regionu. 

Najnowsze wiadomości