Skip to content

Equinor dba o młody drzewostan Łeby

(UTC)Last modified
Equinor

Equinor wraz z Urzędem Miasta Łeba zorganizował akcję przesadzania młodych sadzonek sosny z działki, która posłuży jako baza serwisowa dla morskich farm wiatrowych Bałtyk I, II i III.

Kilkuletnie sadzonki sosny samosiejki wyrosły na obszarze, na którym planowana jest budowa magazynu, będącego częścią projektu bazy serwisowej w Łebie. Equinor uzyskał już pozwolenie, wydane przez Wojewodę Pomorskiego, na budowę budynku biurowego i magazynowego. Przed przystąpieniem do prac budowlanych teren działki zostanie odpowiednio przygotowany do inwestycji.

Urząd Miejski w Łebie wyszedł z inicjatywą wykorzystania samosiejek, co doskonale koresponduje z chęcią ich zachowania ze strony firmy Equinor. W tej sytuacji, w naturalny sposób, zrodził się pomysł przesadzenia młodych drzewek na wybrane przez Urząd Miasta lokalizacje na terenie miasta.

- Aktywnie bierzemy udział w transformacji energetycznej rozwijając rynek offshore w Polsce i realizując nasze projekty Bałtyk I, II i III. Budowa bazy operacyjno-serwisowej stworzy niezbędne zaplecze dla powstających farm wiatrowych – mówi Michał Jerzy Kołodziejczyk, Prezes Zarządu Equinor w Polsce i dodaje. - Tworzymy zieloną przyszłość nie tylko na morzu, dlatego chętnie zaangażowaliśmy się w akcję przesadzania młodych sosen, aby zapewnić im dalszy rozwój w Łebie - miejscu, w którym planujemy działać przez długi czas. Jako część lokalnej społeczności uczestniczymy w jej życiu wspierając lokalne inicjatywy i działania, szczególnie te związane z edukacją i ochroną środowiska naturalnego.

Zgodnie z planem, na zrewitalizowanym terenie portowym powstanie nowoczesna i przyjazna dla środowiska oraz ludzi przestrzeń biurowa, centrum zdalnego sterowania i kontroli morskich farm, magazyn części zamiennych oraz nabrzeże do cumowania jednostek. Budowa bazy rozpocznie się w drugiej połowie 2024 roku, a oddanie obiektu do użytku planowane jest aktualnie na początek 2026 roku.

W bazie stałe zatrudnienie znajdzie około stu wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Equinor stawia sobie za cel, by jak największa liczba zatrudnionych pochodziła z lokalnego rynku pracy. Utworzone nowe miejsca pracy i potrzeby w zakresie współpracy z lokalnym łańcuchem dostaw otworzą nowy rozdział w tradycji morskiej Łeby oraz regionu.

W Łebie znajduje się także Centrum Informacji o Morskich Farmach Wiatrowych. Jest to pierwszy w Polsce całoroczny punkt informacyjno-edukacyjny o morskiej energetyce wiatrowej. Jednym z jego najważniejszych zadań jest szerzenie wiedzy na temat wspólnych projektów realizowanych na Morzu Bałtyckim przez Equinor i Polenergię.

Equinor zaangażowany w polską zieloną transformację wspiera również, w ramach globalnego programu Heroes of Tomorrow, Łebski Klub Żeglarski, angażując się w działania na rzecz rozwoju aktywności sportowej dla dzieci i młodzieży.

Morskie farmy wiatrowe Bałtyk II i III, o łącznej mocy 1440 MW, dostarczą pierwszą zieloną energię w 2027 roku. W tzw. drugiej fazie rozwoju polskiego sektora offshore wind, Equinor i Polenergia realizują również projekt morskiej farmy wiatrowej Bałtyk I o mocy do 1560 MW. Wszystkie trzy farmy wiatrowe Bałtyk będą dysponowały łączną mocą do 3 GW, dostarczając zieloną energię dla ponad czterech milionów gospodarstw domowych. To inwestycje o strategicznym znaczeniu dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego.