Skip to content

Statoil wchodzi na rynek morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

(UTC)Last modified
pracownik i wiatraki w tle

Statoil zawarł porozumienie z Polenergią w sprawie zakupu 50% udziałów w dwóch projektach rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, jakimi są Bałtyk Środkowy III (BŚIII) i Bałtyk Środkowy II (BŚII). Obydwa projekty mają planowaną moc 1200 MW, stwarzającą potencjał zasilania więcej niż dwóch milionów polskich gospodarstw domowych.

Statoil przystępuje do joint venture z Polenergią w celu dalszego rozwijania owych projektów. Spółka z grupy Statoil będzie także pełnić funkcję menedżera w zakresie rozwoju, budowy i eksploatacji tych projektów.

Z wielką przyjemnością nawiązujemy relację partnerską z Polenergią, będącą doświadczonym przedsiębiorstwem energetycznym z rosnącym portfolio energetyki odnawialnej oraz dogłębną znajomością polskiego rynku energii elektrycznej. Statoil ma ambicję znaczącego zwiększenia swojej obecności na polu energetyki odnawialnej: do 2030 roku planujemy inwestycje o łącznej wartości dziesięciu miliardów euro w rentowne odnawialne źródła energii. Ta transakcja umocni naszą obecność w regionie bałtyckim, stwarzając w dalszej perspektywie możliwość osiągnięcia efektu skali i synergii

Irene RummelhoffWiceprezes wykonawcza oddziału New Energy Solutions w Statoil
portret

Obszary farm wiatrowych Bałtyk Środkowy II i III znajdują się na Morzu Bałtyckim, w odległości odpowiednio około 27 i 40 kilometrów od portu w Łebie, na wodach o głębokości 20–40 metrów. Statoil pracuje już, wspólnie z EON, nad morską farmą wiatrową Arkona, położoną w niemieckiej części Morza Bałtyckiego. Statoil obsługuje ponadto trzy morskie farmy wiatrowe przy wybrzeżu Wielkiej Brytanii.

Morska energetyka wiatrowa jest stosunkowo rozpowszechniona w Europie: łączna moc zainstalowana wynosi obecnie 15 GW i wykazuje potencjał wzrostu do 50–70 GW w terminie do 2030 roku. Potencjał polskiej części Morza Bałtyckiego przekracza 8 GW, z czego pierwsze 4 GW powinno być do dyspozycji przed rokiem 2030.

"Wchodzimy na rynek z potencjałem wzrostu za sprawą dwóch najbardziej zaawansowanych projektów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Położenie kraju sprzyja rozwojowi silnej branży morskiej energetyki wiatrowej, będącej źródłem nowych miejsc pracy oraz dalszego wzrostu gospodarczego na jednym z najbardziej dynamicznych rynków europejskich. W świetle drastycznego spadku kosztów morskiej energetyki wiatrowej liczymy na owocną współpracę z naszym nowym partnerem, polskim rządem oraz polskimi dostawcami, zorientowaną na przyspieszenie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce jako konkurencyjnego źródła energii elektrycznej, jak i całej branży" — mówi Rummelhoff.

Sfinalizowanie transakcji z Polenergią wymaga zgody Prezesa polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Statoil to przedsiębiorstwo energetyczne z siedzibą w Norwegii, prowadzące działalność w ponad trzydziestu krajach. Oprócz wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, rozwija znaczące portfolio morskiej energetyki wiatrowej, obecnie zdolne zaopatrywać w energię elektryczną ze źródeł odnawialnych więcej niż milion europejskich gospodarstw domowych. Składają się na nie morska Security Classification: Restricted - Status: Draft Page 2 of 2 farma wiatrowa Arkona w Niemczech oraz morskie farmy wiatrowe Sheringham Shoal, Dudgeon i Hywind Scotland w Wielkiej Brytanii.

Najnowsze wiadomości