Skip to content

Projekty MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III z przyznanym prawem do wsparcia inwestycji

(UTC)Last modified
wind turbine tower

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznał morskim projektom MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III prawo do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci. Projekty o łącznej mocy 1440 MW są realizowane wspólnie przez Equinor i Polenergię. Nakłady inwestycyjne związane z ich realizacją mogą sięgnąć nawet 19 mld PLN.

Prezes URE przyznał prawo do pokrycia ujemnego salda tzw. kontraktu różnicowego, zapewniającego cenę za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci, na poziomie nie wyższym niż ustalona przez Ministra Klimatu i Środowiska w rozporządzeniu z dnia 30 marca 2021 roku, czyli 319,60 PLN za 1 MWh. Przyznane wsparcie, to istotny krok na drodze do realizacji projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, które tym samym włączone zostały do pierwszej fazy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

„Przyznanie wsparcia dla projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III jest przełomowym wydarzeniem dla Equinor i pozwala nam wykorzystać wieloletnie doświadczenie w realizacji morskich projektów energetycznych na całym świecie. Wspólnie z naszym partnerem Polenergią, cieszymy się, że możemy wnieść swój wkład w rozwijający się sektor morskiej energetyki wiatrowej. Dostrzegając potencjał jaki niesie za sobą transformacja energetyczna, Equinor na wczesnym etapie zaangażował się w sektor morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Projekty MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III zasilą polskie domy i przedsiębiorstwa zieloną energią, przyczyniając się do rozwoju niskoemisyjnej gospodarki, tworząc wysokiej jakości miejsca pracy i prowadząc do dalszych inwestycji. Kontynuujemy współpracę z organami administracji i lokalną społecznością, aby z sukcesem zrealizować tak ważne dla polskiej gospodarki projekty.”

Michał J. KołodziejczykPrezes Zarządu Equinor Polska
portret

„Polenergia już ponad dekadę temu dostrzegła ogromny, energetyczny potencjał Morza Bałtyckiego. Nasza morska farma wiatrowa MFW Bałtyk III - jako jedna z pierwszych uzyskała w 2012 roku pozwolenie lokalizacyjne, a w 2016 roku decyzję środowiskową. Przyznane wsparcie to kluczowy warunek dalszych dynamicznych prac i zarazem odpowiedź, kiedy możemy zacząć budowę. Jesteśmy już teraz na dobrej drodze, by najpóźniej w 2027 roku pierwszy projekt Polenergii i Equinor został oddany do użytku. Musimy wykorzystać tę szansę, bo ona będzie miarą osiągniętego sukcesu i pokaże, czy realne jest pozyskanie z farm wiatrowych zlokalizowanych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego aż 28 GW do 2050 roku. To by oznaczało, że Polska byłaby w stanie wykorzystać energetyczny potencjał Bałtyku aż w 30 proc.”

Michał MichalskiPrezes Zarządu Grupy Polenergia
portret

Pozyskanie wsparcia wiąże się z powstaniem po stronie spółek projektowych zobowiązania, do wytworzenia i wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w ich morskich farmach wiatrowych lub ich części po uzyskaniu koncesji, w terminie 7 lat od dnia wydania przez Urząd Regulacji Energetyki decyzji określających cenę wsparcia. Po uzyskaniu wymaganych pozwoleń, zawarciu niezbędnych umów i pod warunkiem podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej przez Wspólników, prace budowlane mogłyby się rozpocząć na przełomie 2023 i 2024 roku.

Polska zamierza do 2030 roku zbudować blisko 6 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej i 11 GW do 2040 roku. Equinor wraz z Polenergią przygotowują do budowy trzy morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy do 3000 MW. Equinor pełni w tych projektach rolę operatora w fazie ich rozwoju, budowy i eksploatacji, natomiast Polenergia odpowiada za uzyskanie wszystkich pozwoleń oraz zarządzanie sprawami krajowymi związanymi z rozwojem projektu. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III realizowane w pierwszej kolejności pozwolą na zasilenie czystą, odnawialną energią elektryczną ponad dwóch milionów polskich gospodarstw domowych.

Najnowsze wiadomości