Skip to content

Onshore + Offshore = Our Future

(UTC)Last modified
zdjęcie grupowe

Jakie szanse niesie ze sobą rozwój morskiej energetyki wiatrowej? Z czego składa się farma na morzu? Jakie ścieżki zawodowe można wybrać i jakie kompetencje pomogą dołączyć do nowego sektora, wspierającego transformację energetyczną Polski?

Odpowiedź na te i inne pytania poznała młodzież z gdańskich szkół średnich podczas warsztatów „Onshore + Offshore = Our Future” zorganizowanych przez Pracodawców Pomorza, którym patronował Equinor i Polenergia w ramach Drugiego Programu Flagowego „Akademia Kompetencji Morskich”.

Pierwszy dzień warsztatów odbył się 25 kwietnia w Gdańsku, a wzięła w nich udział grupa uczniów trzech techników: Szkoły Okrętowej i Technicznej Conradinum, Zespołu Szkół Energetycznych oraz Zespołu Szkół Morskich. Warsztaty poprowadzili wspólnie eksperci Polenergii: Magdalena Klera-Nowopolska, Paweł Mawduk oraz Equinor: Dorota Bastrikin i Marek Świerżyński. Ich celem była prezentacja projektów obu spółek oraz przekazanie jak największej porcji wiedzy związanej z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi w offshore i poznanie elementów infrastruktury, która powstanie na Bałtyku. Uczniowie dowiedzieli się, jak można kształtować współpracę z interesariuszami oraz realizować projekty w oparciu o ideę koegzystencji, a przede wszystkich poznali możliwe ścieżki kariery i profile zawodowe w różnych obszarach kompetencyjnych, które są kluczowe dla rozwoju nowej branży w Polsce. Inspirujące dyskusje oraz ożywiona sesja pytań i odpowiedzi pokazała, jak atrakcyjna i interesująca dla młodych adeptów szkół technicznych jest branża morskiej energetyki wiatrowej. Spotkanie zwieńczyła zabawa z elementem grywalizacji w postaci interaktywnego testu o transformacji energetycznej i roli morskiej energetyki wiatrowej w budowaniu zielonych mocy w Polsce.

Edukacja jest ważnym elementem realizacji jednego z pięciu Programów Flagowych, zawartych w Planie Łańcucha Dostaw MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III. Drugi Program Flagowy „Akademia Kompetencji Morskich” obejmuje inicjatywy wspierające kształcenie kadr dla sektora morskiej energetyki wiatrowej i budowanie łańcucha wartości dla regionu.

Dziękujemy serdecznie uczestnikom i gospodarzowi wydarzenia za dynamiczną sesję warsztatową!

Najnowsze wiadomości