Skip to content

Koncepcja bazy serwisowej prezentowana podczas studyjnej wizyty senackiej w Łebie

(UTC)Last modified
spotkanie interesariuszy
Fot. Tomasz Ozdoba, Kancelaria Senatu

26 maja 2022 odbyła się wizyta studyjna senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w Łebie, podczas której Equinor prezentował założenia bazy serwisowej dla projektów morskiej energetyki wiatrowej. Obiekt powstanie w porcie w Łebie.

Kompleks będzie obsługiwać projekty morskiej energetyki wiatrowej pierwszej fazy, jakie Equinor rozwija wraz z Polenergią. Nasza baza serwisowa to ponad 80 bezpośrednich miejsc pracy związanych z realizacją i utrzymaniem projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, z potencjałem na dalszy rozwoj i licznymi potrzebami w zakresie usług towarzyszących, w które zaangażuje się lokalny łańcuch dostaw.

Obiekt będzie wykorzystywał najnowocześniejsze technologie, a jego architektura oparta zostanie o zasady zrównoważonego rozwoju, przyciągając liczne talenty, które znajdą zatrudnienie w Łebie.

Equinor jest jednym ze światowych liderów dynamicznie rozwijającego się sektora MEW, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne i pozwoli zrealizować cele transformacji energetycznej. Łeba będzie jego „lądowym sercem” na długie dekady.

To ogromna szansa dla miasta, a także całego regionu – cieszymy się, że możemy być częścią ogromnego projektu inwestycyjnego, w który angażują się wszyscy interesariusze, z pełną gotowością do współpracy.