Skip to content

Equinor współzałożycielem platformy współpracy w zakresie bezpieczeństwa w morskiej energetyce

(UTC)Last modified
Podpisanie listu intencyjnego
Podpisanie listu intencyjnego

Posiadający 50-letnie doświadczenie w prowadzeniu inwestycji morskich, Equinor podpisał 21 listopada list intencyjny w zakresie bezpieczeństwa farm wiatrowych na polskim Bałtyku.

Celem porozumienia jest wdrażanie najlepszych praktyk międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa, jakości oraz zrównoważonej środowiskowo realizacji i eksploatacji projektów morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego.

List intencyjny podpisano podczas konferencji Offshore Wind Poland 2023 w Warszawie. Wśród sygnatariuszy - oprócz Equinor - znaleźli się deweloperzy biorący aktywny udział w tworzeniu sektora morskiej energetyki wiatrowej, czyli Baltic Power, Ocean Winds, Orsted, PGE Baltica, Polenergia i RWE Offshore Wind Poland.

- Podpisanie Listu Intencyjnego jest dla nas ważnym krokiem w kierunku tworzenia wspólnej kultury bezpieczeństwa w branży morskiej energetyki wiatrowej w Polsce tak, aby kwestie bezpieczeństwa
i higieny pracy stały się integralnym systemem wartości dla powstającej w Polsce branży offshore wind. Cieszymy się, że udało się zaangażować wszystkie zainteresowane strony w tworzenie bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników tego sektora w Polsce - mówi Michał Jerzy Kołodziejczyk, prezes zarządu Equinor w Polsce. - Jako jeden z sygnatariuszy porozumienia chcemy dzielić się naszym know-how zdobytym na globalnych rynkach podczas kilku dekad realizacji inwestycji morskich. Naszym nadrzędnym celem i ambicją jest nie tylko promowanie i doskonalenie standardów bezpieczeństwa oraz najlepszych praktyk w polskim sektorze morskiej energetyki wiatrowej, ale także bezpieczna realizacja 3 GW mocy w ramach projektów Bałtyk oraz towarzyszącej im inwestycji w bazę serwisową w Łebie – dodaje prezes Equinor w Polsce.

Porozumienie jest jednym z działań podjętych w ramach Grupy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i jakości, działającej w ramach Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, której jednym z liderów jest Equinor. Powstała Grupa jest otwartą i dobrowolną inicjatywą deweloperów morskich farm wiatrowych w Polsce. Jej celem jest podejmowanie szeregu inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju, poprzez działania szkoleniowe i edukacyjne wspierające rozwój kadr dla branży.

Ponadto Grupa będzie służyć jako platforma wymiany informacji i doświadczeń, tworzenia sieci kontaktów i współpracy przy inicjatywach promujących bezpieczeństwo, a także będzie stanowić forum do dyskusji na temat najlepszych praktyk dotyczących bezpieczeństwa.

Mając za sobą wieloletnie międzynarodowe doświadczenie w zakresie realizacji wielkoskalowych inwestycji energetycznych, Equinor chce przyczyniać się do rozwijania innowacyjności polskiej energetyki przyszłości. Firma podpisała, we wrześniu 2021 roku, umowę sektorową dla morskiej energetyki wiatrowej. Equinor jest także sygnatariuszem Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, dążąc w ten sposób do rozwoju rynku związanego z technologią, którą norweski koncern traktuje jako jedno z kluczowych narzędzi zmniejszania emisyjności trudnych do dekarbonizacji sektorów przemysłu.Podpisanie listu intencyjnego w zakresie standardów bezpieczeństwa jest kolejną inicjatywą firmy w celu rozwoju polskiej branży offshore wind.

Najnowsze wiadomości