Skip to content

Equinor sygnatariuszem umowy sektorowej na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

(UTC)Last modified
sygnatariusze umowy
Equinor sygnatariuszem umowy sektorowej na rzecz rozwoju MEW
fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Equinor, zaangażowany od 2018 roku w budowanie morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, jest w gronie sygnatariuszy zawartej dzisiaj umowy sektorowej. Firma prowadząc intensywny dialog z przedsiębiorcami i rozwijając własne platformy rozmów z polskimi dostawcami, jest jednym z inicjatorów zacieśniania współpracy między podmiotami z nowo powstającej branży.

Equinor z zadowoleniem przystąpił do formalnego zawarcia porozumienia, sector deal, w prace nad którym firma była zaangażowana od samego początku. Porozumienie pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej, inwestorów, przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lokalnego łańcucha dostaw, jednostek naukowych i badawczych oraz innych podmiotów z branży zawarte zostało 15 września podczas uroczystości, której gospodarzem było Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Uroczyste podpisanie umowy sektorowej jest zwieńczeniem wielomiesięcznego dialogu dotyczącego wspólnych działań na rzecz rozwoju offshore wind w Polsce i kolejnym krokiem na drodze do skutecznej realizacji założeń transformacji energetycznej w oparciu o odnawialne źródła energii. Polska jest dla Equinor jednym ze strategicznych rynków rozwoju w obszarze OZE i cieszymy się, że możemy aktywnie uczestniczyć w tak ważnych inicjatywach, dzieląc się naszym doświadczeniem z krajów mierzących się z podobnymi wyzwaniami.

Michał Kołodziejczyk, prezes zarządu Equinor Polska
portret

Umowa sektorowa jest inspirowana podobnym porozumieniem branżowym zawartym w marcu 2019 r. w Wielkiej Brytanii, która należy do najbardziej zaawansowanych i najdynamiczniej rozwijających się rynków offshore wind na świecie. Equinor jest stroną brytyjskiego sector deal, mając w portfolio trzy projekty morskich form wiatrowych i rozwijając kolejne, w tym zaawansowaną inwestycję największej farmy wiatrowej na świecie - Dogger Bank u wybrzeży północno-wschodniej Anglii.

Jednym z kluczowych celów, jakie strony polskiego porozumienia sektorowego dyskutowały na drodze prac nad umową, była aktywizacja polskiego łańcucha dostaw, tzw. local content. Equinor, rozwijając wraz z Polenergią projekty morskich farm wiatrowych w Polsce, ma najdłuższą historię budowania dialogu z lokalnymi dostawcami dla projektów morskiej energetyki wiatrowej.

„Local content to jeden z kluczowych aspektów dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Wraz z naszym partnerem prowadzimy działania pokazujące potencjał oraz potrzeby tej branży polskim firmom, aby jak najwcześniej rozpoczynały swoje przygotowania umożliwiające aktywny udział w budowaniu tych strategicznych dla Polski inwestycji energetycznych. Jesteśmy zadowoleni z faktu, że zawarta umowa sektorowa wskazuje praktyczne kierunki współpracy z polskimi przedsiębiorcami. Dalsza realizacja umowy wymaga ścisłej koordynacji działań i budowania właściwych ram prawnych, których wdrożenie pozwoli na wykorzystanie potencjału gospodarczego i sprawną realizację projektów na Bałtyku.” - dodaje Michał Kołodziejczyk.

W maju 2019 Equinor wraz z Polenergią, jako pierwsi inwestorzy w Polsce, zorganizowali Dzień Dostawcy. Od tego czasu firmy kontynuują wielopłaszczyznowe rozmowy z polskimi podmiotami, by wesprzeć ich przygotowania do włączenia się w łańcuch dostaw dla morskich farm wiatrowych. W październiku 2020 r. firmy zrealizowały serię sześciu warsztatów online - w dialogu wzięło udział blisko stu przedsiębiorców. Planując kluczowe postępowania i kształtując warunki strategii zakupowej, Equinor zachęca również potencjalnych dostawców kluczowych komponentów do aktywnego włączania polskich firm w tworzone łańcuchy dostaw.

Przyjęte porozumienie poprzedzała ponad roczna współpraca podmiotów z branży, które w sześciu obszarach kompetencyjnych wypracowywały założenia dla dalszego rozwoju MEW w Polsce. Obszary te znajdują odzwierciedlenie w przyjętych celach strategicznych i obejmują założenia dla rozwoju kadr i systemu kształcenia, B+R, rozwoju polskiego przemysłu i udziału polskich przedsiębiorstw, logistyki zaplecza portowego i wpływu na regiony nadmorskie, edukacji społecznej oraz współpracy interesariuszy.

Najnowsze wiadomości