Skip to content

Equinor i Polenergia z umowami na zaprojektowanie fundamentów morskich dla projektów Bałtyk II i III

(UTC)Last modified
Hywind Tampen

Equinor i Polenergia podpisały finalne umowy na zaprojektowanie fundamentów dla projektów Bałtyk II i Bałtyk III, rozwijanych przez obie firmy na Morzu Bałtyckim. Opracowanie dokumentacji projektowej dla lokalizacji obu morskich farm wiatrowych, w tym projektów wykonawczych fundamentów, zostało powierzone spółce Rambøll.

Podpisane umowy to kolejny krok w realizacji inwestycji o strategicznym znaczeniu dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego.

Rambøll to wywodząca się z Danii międzynarodowa grupa doradczo-inżynieryjno-projektowa z długoletnim doświadczeniem w obszarze morskich farm wiatrowych. Umowy z Equinor i Polenergią stanowią podstawę świadczenia przez Rambøll usług inżynieryjnych dla 100 monopali morskich farm wiatrowych Bałtyk II i III i obowiązywać będą przez cały okres budowy obu farm.

To kolejny kamień milowy dla naszych projektów morskich farm wiatrowych, które już w 2027 roku mają dostarczać zieloną energię z odnawialnych źródeł do polskiej sieci energetycznej. Dzięki podpisanej umowie zbliżamy się do momentu podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej i realizacji projektów Bałtyk II i Bałtyk III. Nasze farmy wiatrowe, jako jedne z pierwszych na Morzu Bałtyckim, istotnie przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Cieszymy się, że możemy aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycznej naszego kraju – mówi Michał Jerzy Kołodziejczyk, Prezes Zarządu Equinor w Polsce.

Morskie farmy wiatrowe Bałtyk II i Bałtyk III, o łącznej mocy 1440 MW, będą znajdować się w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, w odległości od 22 do 37 km od linii brzegowej. Po zakontraktowaniu dostawców wszystkich elementów konstrukcyjnych i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, rozpocznie się faza ich realizacji.

Budowa i uruchomienie naszych farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim zbliżają się wielkimi krokami. Podpisany kontrakt to kolejny dowód na zaawansowanie projektów, które wspólnie rozwijamy. Polenergia i Equinor tworzą źródła odnawialnej energii na skalę do tej pory niespotykaną w historii Polski. Nasze projekty na morzu to jedne z największych farm wiatrowych, jakie powstają w tej części Europy. Tylko projekty Bałtyk II i Bałtyk III zasilą zieloną energią ponad 2 miliony gospodarstw domowych. Oznacza to potężne przyspieszenie transformacji energetycznej, a tym samym - ogromne wsparcie dla polskiej gospodarki – mówi Jerzy Zań, Prezes Zarządu Polenergia S.A.

Pierwsza energia z farm wiatrowych Bałtyk II i III ma popłynąć do sieci już w 2027 roku. Komercyjny etap ich użytkowania zaplanowano od 2028 roku. W kolejnej fazie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, Equinor i Polenergia rozwijają projekt Bałtyk I o mocy do 1560 MW, który będzie oddalony od brzegu o około 80 km.

Najnowsze wiadomości